Považujete ochrannú známku za dôležitú súčasť firemného portfólia?